• Strona Zespołu Szkół w Grodzisk

    • W skład Zespołu Szkół w Grodzisku wchodzi: Przedszkole w Grodzisku, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku oraz Publiczne Gimnazjum w Grodzisku
    • Realizujemy projekty unijne

    • Od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. realizujmy projekt unijny pn. "Radość w nauce – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Grodzisku na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych uczniów” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.03.01.02-20-0207/16-00. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, nr konkursu RPPD.03.01.02.-IZ.00-20-001/16 w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
  • Dlaczego my?

     • Sympatyczni pracownicy
     • Kochamy nasze dzieci, a one kochają naukę w naszej szkole
     • Piękne akademie oraz przedstawienia
     • Nasi uczniowie to bardzo utalentowani młodzi ludzie!
     • Bogata biblioteka
     • Uczniowie posiadają dostęp do wszystkich zasobów w naszej bibliotece
  • Najnowsze

   Aktualności

  • Dla uczniów i rodziców

   Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi poniżej informacjami ze szkoły!
     • Egzaminy ośmioklasisty i trzecioklasisty 2019
     • Pokaż
  • Projekty zrealizowane przez Zespół Szkół w Grodzisku w latach 2012 - 2018

   W latach 2012 - 2018 nasza szkoła we współpracy z organem prowadzącym tj. Gminą Grodzisk zrealizowała szereg projektów oraz pozyskała środki ze zwiększonej subwencji oświatowej przyznawanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz innych źródeł finansowania
  • Partnerzy

   • Strona MEN
   • Strona Kuratorium Oświaty w Białymstoku
   • Strona KPP w Siemiatyczach
   • {#1508} 4
   • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siemiatyczach
   • Strona Fundacji Dzieci Afryki
   • Rzecznik Praw Dziecka
   • Bezpieczny Internet
   • Bezpieczeństwo w Internecie
   • Centrum Nauki Kopernik
   • Szlachetna paczka
   • Muzeum Historii Żydów Polskich