• Strona Zespołu Szkół w Grodzisku

    • W skład Zespołu Szkół w Grodzisku wchodzi Przedszkole w Grodzisku oraz Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku
    • Realizujemy projekty unijne

    • Od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. realizujmy projekt unijny pn. "Radość w nauce – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Grodzisku na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych uczniów” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.03.01.02-20-0207/16-00. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, nr konkursu RPPD.03.01.02.-IZ.00-20-001/16 w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
  • Najnowsze

   Aktualności

  • Dla uczniów i rodziców

   Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi poniżej informacjami ze szkoły!
     • Egzaminy ośmioklasisty 2021
     • Pokaż
     • Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli
     • Pokaż
  • Dlaczego my?

     • Sympatyczni pracownicy
     • Kochamy nasze dzieci, a one kochają naukę w naszej szkole
     • Piękne akademie oraz przedstawienia
     • Nasi uczniowie to bardzo utalentowani młodzi ludzie!
     • Bogata biblioteka
     • Uczniowie posiadają dostęp do wszystkich zasobów w naszej bibliotece
  • Projekty zrealizowane przez Zespół Szkół w Grodzisku w latach 2012 - 2020

   W latach 2012 - 2018 nasza szkoła we współpracy z organem prowadzącym tj. Gminą Grodzisk zrealizowała szereg projektów oraz pozyskała środki ze zwiększonej subwencji oświatowej przyznawanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz innych źródeł finansowania
  • liczba odwiedzin: 242682

   • Strona internetowa Zespołu Szkół w Grodzisku działa od 2002 roku. Pierwsza strona WWW pod adresem www.zegrodzisk.republika.pl została zbudowana od początku do końca w języku programowania HTML. W 2004 roku szkolna witryna otrzymała wyróżnienie w wojewódzkim konkursie zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Kolejne odsłony witryny ewaluowały systematycznie przez lata. Tworzenie strony: opracowywanie grafiki, przygotowywanie szablonów, galerii, redakcja tekstów oraz administrowanie ma miejsce w ramach wolontariatu. Dziękujemy za odwiedziny! Zapraszamy!

    Autorka: Beata Goławska


     

  • Godziny dzwonków

   Środa 03.03.2021
  • Biuletyn informacji publicznej